Saturday, November 10, 2007

Asal

...........Kembali kepada asal dan fitrah
yang cekal dan tidak goyah.........

No comments: